Výstava zdraví

  • 0 comments

Jablíčko mělo 18. a 19. 11. vzácnou návštěvu. Děti ze škol se přišly podívat na Výstavu zdraví. A nejen podívat. Po krátkém úvodu se v trojicích vydávaly na 8 stanovišť. Nejen že se zde dozvídaly nové informace ohledně věcí podstatných pro naše zdraví, ale rovnou si prakticky zkoušely pravdivost řečeného.  A neboť si nové informace zapamatovaly, odcházely do svých tříd i s certifikátem opravňujícím je k šíření zásad zdravého života i mezi ostatní – kamarády, rodiče, prarodiče… Více fotek najdete zde.

Share Social