Seběvědomá = Atraktivní (projekt Máma – žena všech krás)

  • 0 comments

V úterý 5. 4. 2016 proběhla druhá ze série přednášek. Tentokrát byla na téma sebevědomí, kde se dámy seznámily s tím, co to sebevědomí je, jak pracuje a jak začít hledat lásku k sobě samé. Jaké překážky nám brání být sebevědomé a jak je porazit.

Read more
Jablíčko,centrum pro rodinu z.s.

Dětská výstava zdraví

  • 0 comments

Dětská výstava zdraví, kterou MC Jablíčko pravidelně pořádá pro děti v MŠ a prvních tříd ZŠ, je postavena na dvou pilířích – OBJEVENÍ a APLIKACE. Vysvětluje každý z následujících osmi přírodních zákonů, které nám pomáhají udržovat si zdraví: vzduch, slunce, cvičení a odpočinek, vodu, výživu a střídmost, důvěru.

Read more

Workshop k projektu TRUST

  • 0 comments

Jablíčko uspořádalo ve spolupráci se Sítí mateřských center pětihodinový interaktivní vzdělávací  program pro koordinátorky mateřských center v libereckém kraji, jehož cílem bylo informovat, jakým způsobem vést neziskové organizace tak, aby se staly respektovanými a transparentními, při kladení důrazu na udržitelný rozvoj. Více foto z akce zde.  

Read more

Projekt “Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání tobě”

  • 0 comments

Začátek tříměsíční ho rekvalifikačního kurzu Sítě mateřských center, na kterém se MC Jablíčko podílí jako spolurealizátor. Jedná se o kurz hlídání dětí od 0 do 10 let, po jehož ukončení se 14. absolventkám otevře možnost hledat práci v oblasti péče o děti. Více foto z akce zde.  

Read more