Syndrom vyhoření u matky

  • 0 comments

Dnešní moderní doba s sebou přináší mnoho vymožeností, které nám ulehčují život, ale zároveň si moc neuvědomujeme nebo nechceme uvědomovat, že nic není zadarmo a za všechno se platí. Máme tím na mysli především to, že všechen shon a přehnané nároky našeho okolí a nás samotných na sebe sama, se po nějaké době začnou někde odrážet.

Syndrom vyhoření můžeme definovat jako stav masivního vyčerpání, který je pociťován jako citová vyprahlost. Převládá rozumové chování a lhostejnost k dění v blízkém okolí. Vzniká v důsledku nadměrných emocionálních a psychických nároků.

K hlavním příznakům syndromu vyhoření patří tři základní symptomy, a to vyčerpání, odcizení a pokles výkonnosti.

 

 

Share Social