Stáže při rodičovské dovolené- jde to

  • 0 comments

Druhá přednáška Stanislavy Karáskové z Fondu dalšího vzdělávání. Dozvěděli jsme se jak si zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce
prostřednictvím stáže. Jaké stáže jsou v nabídce a kde je hledat. To vše a více najdete na stránkách vzdělávání praxí.

Share Social