Regionální setkání mateřských center

  • 0 comments

6. 10. 2017 jsme přivítali návštěvu z Krajského úřadu Libereckého kraje v rámci regionálního setkání mateřských center.
Cílem setkání bylo představit paní radní Ing. Radce Loučkové Kotasové a Ing. Petře Kašparové práci rodinných a mateřských center, zhodnotit dosavadní spolupráci v oblasti rodinné politiky v LK a hledat další možnosti, jak propojit naši práci s potřebami v regionu.

Share Social