Prevence kyberšikany

  • 0 comments

Přednáška byla zaměřena na rizika internetu z pohledu toho, čeho a jak by se měl uživatel vyvarovat, zejména pak na to, před čím a jak ochránit své děti už od jejich prvních kontaktů s digitálním světem.
Virtuální prostor je prostor jako každý jiný, má svá pozitiva, svou krásu, svou využitelnost, ale také svá rizika a své zločince čekající na naše chyby. A stejně, jako se musíme přesvědčit, že nejede auto, než vkročíme do silnice, musíme dodržovat pravidla bezpečnosti a „rozhlédnout se“, než vstoupíme do virtuálního světa internetu a komunikačních technologií. Bez nich už se dnes nikdo neobejde a naše děti teprve ne. Je tedy potřeba je chránit a nikdo jiný, než jejich rodiče, na ně nemůže mít větší vliv – na jejich návyky, jejich zodpovědný přístup i případné závislosti na těchto technologiích.

Share Social