Šťastně až do smrti, není to jen pohádka?

  • 0 comments

Dnes ve velkém sále Spolkového domu přednášel PhDr. Petr Činčala PhD., zakladatel týdne manželství v Čechách, pracující v současné době na výzkumu v rámci Andrews University v USA. Dozvěděli jsme se, že fungující manželství je založeno na třech pilířích důvěra, závazek a vášeň. Všichni moc dobře víme, že manželství podpisem papíru teprve začíná a žádný papír samozřejmě sám o sobě nezaručí jeho štěstí. Proto musíme na vztahu neustále pracovat a vážit si nejen sami sebe, ale i svého protějšku.

Share Social