5.10. se konal workshop: „Kdo půjde na rodičovskou dovolenou – já, nebo ty?

  • 0 comments

Desítka maminek byla seznámena se zajímavě podnětnými výsledky průzkumu na téma „Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost“. Pozvaní zástupci z Úřadu práce pohovořili o praktických zkušenostech s umísťováním obou rodičů po rodičovské dovolené na trhu práce, o možnostech jak mohou rodiče zvýšit svou šanci na zaměstnání. Besedovalo se na téma gender pay gap, pohled státu i firem na částečné či sdílené úvazky, na téma feminismus a jeho dopady na ženy v současnosti. Probíraly se také možné dopady na výchovu dítěte otcem či matkou v raném stádiu vývoje. V poslední části workshopu byly účastnice seznámeny s pohledem přednášejícího Pavla Lufinky na to, co se děje s mužem na rodičovské dovolené, jaké toto řešení přináší výhody či nevýhody a jaké hrozí nebezpečí, když muž přijde o svoji roli „lovce“.

Obrázky z akce kde nechyběl ani smích, najdete zde

 

 

Share Social