Podpůrné a svépomocné skupiny

první čtvrtek v měsíci

Od 15.00 do 17.00

klub Pěstounů

druhý čtvrtek v měsíci

od 15.30 do 17.00

klub_pavoucci

Jsme jak malí pavoučci,
noha, ruka všude sáhne,
dohonit nás není snadné,
domluvit se jak by smet,
křehký je však ten náš svět.

Setkávání rodin s dětmi, co mají diagnózu nebo podezření na ADHD, PAS – poruchu autistického spektra nebo některou z logopedických vad, např. opožděný vývoj řeči a vývojová dysfázie, nebo jakýkoli jiný handicap. Nabízíme pravidelné setkávání, kde mohou rodiče čerpat rady a nápady ostatních a děti zase využít velkou hernu. Pro ty nejmenší je připraven i program – soubor říkanek s pohybem, pro starší je k dispozici výběr z mnoha deskových her.

třetí čtvrtek v měsíci

od 15.30 do 17.00

klub Dvojčat

V klubu dvojčat je vždy velmi veselo :-) máte dvojčata , vícerčata přidejte se k nám :-). Jedná se o setkávání rodičů, kteří měli to štěstí a dostali miminko rovnou 2x. Zatím, co si děti hrají, rodiče si vyměňují své starosti, radosti, postřehy i vychytávky při výchově.

čtvrtý čtvrtek v měsíci

od 15.00 do 17.00

Laktační klub

Přijďte se na kojení připravit a získat cenné informace od odborníka. Podělte se o své starosti a zkušenosti s kojením s ostatními maminkami.

jednou za měsíc dle měsíčního programu

klub zdraví

V klubu se budou řešit různá témata ohledně zdraví. Téma a termín konání budou vždy psané v měsíčním programu.

první a třetí pondělí v měsíci od 14 do 16 hodin

klub Maminky podnikatelky

Klub maminky podnikatelky je určen pro maminky nejen na rodičovské dovolené, které se podnikají nebo se chystají podnikat. Tento klub je veden mentorkou Lenkou Pilekovou, která maminkám pomáhá hledat cestu úspěchu v jejich podnikání. Zabývá se nejen osobním přístupem k podnikání, ale řeší i  jak na marketing, komunikaci se zákazníkem, prezentacemi online (web, sociální sítě…) i offline (letáky, vizitky…)  a jak pracovat s cenou a sestavením nabídky .

V rámci klubu je vždy každé 3. pondělí seminář s přednáškou a každé 1. pondělí probíhají setkání, kde je možné konzultovat konkrétní problematiku, která maminky při podnikání trápí.

každé druhé úterý v měsíci

od 13.00 do 16.00 hodin

KLUB

MAMINKY SAMOŽIVITELKY

V roce 2019 otevírá Jablíčko nový klub pro maminky samoživitelky. Jste na vše sama? Nemáte mnoho zkušeností a nevíte kam se obrátit? Nebo naopak víte co a jak? Přijďte je sdílet do Jablíčka, poradit se navzájem, vypovídat se a nasbírat nějaké zkušenosti. Klub bude probíhat každé druhé úterý v měsíci pod vedením Zuzky Novotné.