Péče o dítě po rozchodu

  • 0 comments

Dnešní povídání s paní Bc. Radkou Němečkovou z oddělení sociálně-právní ochrany dětí bylo velmi zajímavé. Probrali jsme hodně témat, asi tím nejzajímavějším byla sřídavá péče a úprava péče o dítě s druhým rodičem po rozchodu. Pokud budeme něco takového muset řešit, měli bychom si sestavit takzvaný „rodičovský plán“. Při sestavování je dobré mít na paměti, že ze zákona rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Je přitom lhostejné, který z nich má dítě v péči. V zájmu dítěte přitom je, aby se na jeho výchově podíleli oba rodiče, neboť potřebuje jejich lásku a přízeň, a to bez ohledu na skutečnost, že rodiče společně nežijí.

Share Social