Páteční setkání na téma: Umění odpočívat

  • 0 comments

Sešli jsme se nad tématem Umění skutečně odpočívat. Zaznělo mnoho různorodých názorů, jak kdo z nás odpočívá. Byly mezi námi i ženy, které jsou tak zaneprázdněné, že nemají čas odpočívat. Řekli jsme si, jak zjistit kde a u čeho relaxujeme a jak nejlépe relaxovat. Petr Činčala nás seznámil s výzkumy a praxí – jaké jsou naše priority, jak nakládat s časem pro sebe a necítit se provinile. V lednu se potkáme u besedy nad plánováním, na všechny se moc těšíme.

 

 

Share Social