Naše cíle

1. Vytváříme veřejný prostor, kde se vzájemně setkávájí maminky a ostatní rodinní příslušníci a jejich děti, bez rozdílu věku, sociálního postavení a národnosti. V rámci své činnosti se orientujeme především na provozování rodinného centra, na organizování dětských programů, na otázku ochrany životního prostředí, zejména v souvislosti se zdravím dítěte. Centrum má funkci podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a relaxační, s možností využití hlídací služby.

2. Zaměřujeme se na řešení sociálních otázek jako je pomoc matkám na mateřské a rodičovské dovolené, nastávajícím matkám,  sociální poradenství, vzdělávání.

3. Organizujeme vzdělávací a zábavné programy.

4. Pomáháme mladým matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou, pro mnohé nelehkou, úlohou ženy a matky.

5. Jsme prostředníkem při získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života mezi odborníky a mladými rodinami s dětmi, nastávajícími maminkami.

6. Pořádáme akce pro veřejnost, snažíme se navozovat vědomí soudržnosti mezi obyvateli města, a tím přispívat k rozvoji komunity.

7. Jsme přirozeně otevřené společenství, které pomáhá rodičům, zdravým i postiženým dětem, osamělým rodičům a dalším osobám v tísni vytvářet pocit sounáležitosti ke spřízněné skupině lidí a tím budujeme občanskou společnost postavenou na etických a morálních hodnotách.

8. Spolupracujeme s dalšími neziskovými a humanitárními organizacemi.

9. Propagujeme zdravý životní styl a svou činností napomáháme ke snižování rizika závislostí (drogy, alkohol, …..) a sociálně patologických jevů jako je např. domácí násilí.