O Jablíčku

Jablíčko – centrum pro rodinu (dříve pod názvem Mateřské centrum Jablíčko) bylo založeno v prosinci 2006 s cílem nabídnout dětem a maminkám na mateřské dovolené aktivní trávení volného času. V lednu 2007 zahájilo občanské sdružení svou činnost ve Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou ul. E. Floriánové.

Každé všední dopoledne je k dispozici volně přístupný Klub Jablíčko, který zahrnuje volnou hernu s krátkým programem říkanek a pásniček pro nejmenší. Některé dny v rámci Klubu Jablíčko také obsahují i další program jako cvičení, tvoření pro maminky, přednášky či pravidelný páteční hudebně-výtvarný kroužek. Právě dopolední přednášky jsou určeny maminkám, které nemají mnoho prostoru a času na seznamování se s různými problematikami a novinkami nejen v oblasti výchovy dětí, ale také stravování, bezpečnosti, financí, podnikání a mnoho dalšího. (Aktuální program přednášek naleznete vždy v měsíčním programu). Vy se můžete vzdělávat, zatímco Vaše děti si hrají.

Odpolední kroužky a výlety jsou pak pro celé rodiny, děti cca do 6ti let – ale ani starší neodmítáme. Vítaní jsou také prarodiče či další příbuzní mající rádi děti. Odpoledne probíhají kromě zájmových a vzdělávacích kroužků pro děti a rodiče i besedy, semináře, workshopy a jiné.

Cílem Jablíčka je vytvořit takový prostor, kde se budete cítit dobře, jako doma.

Jablíčko,centrum pro rodinu
Jablíčko,centrum pro rodinu

Náš tým

Jsme banda lidí (převážně žen :) ), kteří dělají svou práci rádi. Naší největší odměnou jsou spokojené tváře dětí a maminek, které k nám chodí. Rádi spolupracujeme s maminkami, se kterými SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME RODINNÉ ZÁZEMÍ NAŠEHO CENTRA.

Katka Brázová
(Mouchová)

předsedkyně
a výkonná ředitelka

info@centrumjablicko.cz
tel. 605 733 540

Simona Kosová

místopředsedkyně

Veronika Landová

místopředsedkyně

Karolína Sajbtová

Zaměstnanec centra

Kamila Lubasová

účetní

kamila.lubasova@volny.cz
tel. 724 073 669

Naše cíle:

Rozvoj komunitní spolupráce

Pořádáme akce pro veřejnost, snažíme se navozovat vědomí soudržnosti mezi obyvateli města, a tím přispívat k rozvoji komunity. Spolupracujeme s dalšími neziskovými a humanitárními organizacemi. Podporujeme mezigenerační pospolitost a návrat k tradicím.

Vytvoření příjemného a inspirativního prostředí

Nabízíme rodičům možnost navázat kontakt s jinými rodiči, nalézt prostor pro svou realizaci, předávání zkušeností a pro vzájemnou pomoc. Poskytujeme místo pro setkávání rodičů a rodičů s dětmi.

Zprostředkování poradenských služeb

Řešení sociálních otázek jako je pomoc matkám na mateřské a rodičovské dovolené, nastávajícím matkám,  sociální poradenství, vzdělávání. Poskytnutí komplexní nabídky pro celou rodinu

Zprostředkování vzdělávacích i zábavných programů

Učíme rodiny společně a smysluplně využívat volný čas. Pomáháme rodičům rozvíjet se a získávat odborné poznatky o výchově a psychologii rodinného života, ekologii, zdravém životním stylu a v oblasti finanční gramotnosti.

Posilování rodinných vztahů

Aktivizujeme rodiny a učíme je společně a smysluplně využívat volný čas. Pomáháme se začleňováním do společnosti dětem a rodinám s hendikepem, z národnostních a sociálních menšin, a vytvářím prostor pro vzájemnou pomoc.

uvodni fotka