Návrat do práce – přednáška Lucie Ptákové

  • 0 comments

Začali jsem videem, které vzniklo jako pracovní pohovor na místo provozního ředitele. Uchazečům byla specifikována náplň práce. Po jejich vyslechnutí někteří reagovali slovy.. „Nééé to je nelidské“. Když se pak dozvěděli, že to, co jim přišlo nelidské, musí zastat každá máma, následovali upřímné reakce, kdy uchazeči děkovali svým maminkám za jejich starost a péči. Pro nás to znamenalo si uvědomit, že když zvládneme postarat se o své malé děti, máme tu nejlepší kvalifikaci zvládnout jakoukoli práci.  Na začátku je ale důležité si uvědomit, že každý jsme jiný. Návrat do práce po rodičovské nám poskytuje jedinečnou možnost zkusit něco nového. Zvážit možnost zcela změnit svoji práci. Zkusit dělat, co mě baví. Zaměřit se při našem výběru na své dobré stránky, na to, co nám jde. Naše jedinečnost se projevuje i v tom, že někdo do práce pospíchá po pár měsích doma, někdo se vrací do práce po několika letech. Tak jako tak, nám může pomoci dnešní trend, kterým jsou skrácené úvazky. Rodič u dítěte do sedmi let má ze zákona nárok na skrácený úvazek.

Dále jsme mluvili o možnostech odchodného. Na co máme za jakých podmínek nárok. Pokud jsem na rodičáku, mohu se na ÚP přihlásit jako zájemce o rekvalifikaci. Absolováním rekvalifikace můžeme vylepšit svoji pozici při vyjednávání s budoucím zaměstnavatelem. Bylo námdoporučeno nehledat práci napořád. Dnes je průměrná životnost zaměstnance ve firmě kolem tří let.

Obecně platí, že většinu problémů co řešíme, si vytváříme samy. Pomůže nám si svoje problémy a obavy napsat na papír. Poté se zaměřit na to podstatné, co nám brání v nástupu do práce, případně se v práci úspěšně realizovat.

Přednáška dala účastníkům mnoho podnětů a video na začátku dokázalo, že když máme motivaci, dokážeme úplně všechno :-). Na další přednášku Lucie Pátkové se můžete těšit příští čtvrtek. Bude na téma Životopis a pracovní pohovor.

Více obrázků najdete zde

Share Social