Mezinárodní folklórní festival 2014

  • 0 comments

Mezinárodní folklórní festival 2014 – česko-polské vztahy. Obyvatelé přeshraničních oblastí se příliš neznají a nestýkají. Oddělují je hory a hranice, ale pomyslná hranice je i ve vědomí lidí. A to chce změnu – tuto hranici neznalosti a z toho plynoucí nedůvěry odstranit. Tím, že se vzájemně o sobě něco dozvíme, poznáme své tradice, zvyky, kulturu. Tím, že se budeme setkávat. Jablíčko se této akce účastnilo a připravilo pro děti dílničky i malování na obličej. Více foto z festivalu zde.

 

Share Social