Komunikace v rodině – přednáška

  • 0 comments

Dne 16. 6. si mohly návštěvnice poslechnout přednášku od pracovnice sdružení „D“ Ing. Lakomé o komunikaci v rodině. Mluvilo se o různých typech osobností, o různých komunikačních stylech a důležitosti mluvit spolu o „svých“ pocitech. Velký důraz kladla lektorka hlavně na to, aby jsme se vyvarovali kritiky, která bývá vesměs kontraproduktivní. Kritizovaný člověk se v naprosté většině případů brání, uzavírá nebo přechází do protiútoku. Každopádně očekávaný kladný přístup nepřichází. Více foto z přednášky zde.

Share Social