Jak vybírat dětské hračky

 • 0 comments

Hračky hrají významnou roli v životě každého z nás. Mají za cíl rozvíjet u dítěte jeho psychické a motorické dovednosti a v neposlední řadě ho také zaujmout a zabavit. Dříve byly hračky vyráběny z přírodních materiálů, jako je například dřevo, bavlna, sláma či hlína. Ve dvacátém století však nastoupila masová výroba a dnešní trh poskytuje hračky mnoha tvarů, barev a materiálů. toy-1158904__340

Evropská značka kvality

Vysoké procento výrobků určených malým dětem nesplňuje základní zdravotní požadavky a obsahují látky přímo ohrožující zdraví dítěte. Bohužel ani vědomí, že se jedná o hračky pro nejmenší a tedy nejzranitelnější z nás, výrobcům nebrání používat při výrobě nebezpečné látky. Mnoho rodičů dává přednost hračkám vyrobeným v Číně, jejich cena je výrazně nižší než cena hraček vyrobených v EU. Není tedy náhodou, že většina hraček, které neprojdou spotřebitelskými testy je právě z Číny! Čínští obchodníci v rámci nekorektního boje zavedli vlastní značku China Export (C E). Ta je na 90% identická s evropskou značkou CE, což originálně znamená, že výrobek prošel některou z evropských laboratoří a je nezávadný.

Nebezpečné látky v hračkách

Kromě mechanické nevhodnosti hraček, jako jsou například ostré hrany či malé kousky, jsou rizikové především materiály užívané pro jejich výrobu. Nejrizikovější jsou v tomto ohledu hračky z tzv. měkkých plastů. PVC se při jejich výrobě uplatňuje velice často. Problémem je, že se do něj občas přimíchávají změkčovadla plastů v míře nevyhovující nastaveným bezpečnostním parametrům. Mezi hojně používaná změkčovadla patří ftaláty. Jedná se o toxické látky, které se mohou z výrobků postupně uvolňovat, dostávat se do lidského organismu a tam ovlivňovat hormonální pochody. Mohou vyvolávat astma, alergie, vývojové poruchy, a u chlapců negativně ovlivňují schopnost plodit potomstvo. Některé jsou škodlivé i pro ledviny a játra. V důsledku mohou vést i k rakovinovému bujení.

Běžný spotřebitel pozná nebezpečné látky v hračkách jen těžko.

Mezi nebezpečné látky patří například:

 • Těžké kovy:mohou být přítomny hlavně v barvách, nejnebezpečnější jsou olovo, kadmium a arsen.
 • Ftaláty:Nejrizikovější ftaláty jsou v Eu zakázany. Na trhu jsou však stále k nalezení. Ftaláty se mohou při styku se slinami a za přítomnosti tepla uvolňovat a ohrožovat tak dítě.
 • Bisfenol A:narušuje hormonální systém člověka. Přesto je tato látka na trhu stále k nalezení.
 • Bromované zpomalovače hoření:to jsou látky přidávané do textilií a elektroniky pro zmírnění případného požáru. Jako i předešlé působí negativně na hormonální a imunitní systém člověka. Nejtoxičtější z nich byly zakázány.
 • Formaldehyd:je součástí mořidel, lepidel a dezinfekčních prostředků používaných při výrobě hraček. Objevuje se zejména u nekvalitních plyšových hraček. Jeho účinky jsou rakovinotvorné.

Dáváte přednost raději kvalitě před kvantitou?

Při výběru nové hračky bychom se měli řídit několika základními pravidly a tím můžeme snížit možné riziko zakoupení nevyhovující hračky na minimum:

 • Nakupujte u českých výrobců.Máte jistotu dodržování bezpečnostních norem, podporujete českou ekonomiku a šetříte životní prostředí. S hledáním vhodného výrobce Vám může pomoci například portál Česká hračka  a jeho přehledný katalog výrobců hraček, her a dalšího vybavení.
 • Kupujte jen řádně označené výrobky(informace pro spotřebitele musí být v češtině).   animal-83043__340
 • Hračky nakupujte pouze v důvěryhodných prodejnách, na veletrzích či jarmarcích.Zde máte možnost si nechat předložit atesty a další osvědčení.
 • Zamyslete se nad tím, jak daná hračka může ovlivnit další rozvoj dítěte.
 • Soustřeďte se raději na přírodní materiály. Hračky z PVC ideálně vůbec nekupujte.
 • Prohlédněte a vyzkoušejte si hračku. Zda není křehká, nemá malé dílky, které by mohly upadnout.
 • Každou hračku nejdříve rozbalte a nechte venku, látkové hračky z obchodů nejdříve raději vyperte, než je dáte dítěti.
 • V případě pochybností můžete prodavače požádat o atest nebo tzv. prohlášení o shodě k nakupovaným hračkám. Toto prohlášení musí získat každá hračka, která je uváděna na trh. Atestem nebo prohlášením o shodě výrobce prokazuje odpovědný přístup k výrobě a splnění přísných norem. Hračka následně nese označení CE, podobně jako povinně všechny spotřebitelské výrobky.
 • Sledujte stránky portálu Česká hračka, České obchodní inspekce nebo Ministerstva zdravotnictví ČR, kde jsou aktuálně zveřejňovány nevyhovující výrobky, které zachytil celoevropský systém Rapex.
 • Důležité při výběru hračky je dát na vlastní rozum a nekupovat hračky, které jsou velmi levné, jsou bez označení, ze zvláštních materiálů nebo na prvních pohled příliš barevné.

Sledujte důvěryhodné označení bezpečných hraček

Označení CE

Tato značka deklaruje, že u výrobku bylo provedeno posouzení shody jeho vlastností s požadavky evropských směrnic, které se na něj vztahují. Takto označený výrobek by měl být tedy bezpečný. Označení CE si výrobce uvede jak na Prohlášení o shodě, tak jej dostane v případě atestu.

Další označení hraček

Existují ještě další 3 značky, které jsou ale podobně jako označení Český výrobek, Klasa apod. pouze komerčními značkami. Jejich kritéria pro posuzování hraček neznáme, proto vám o nich uvedeme jen základní informace.

 • Správná hračka– toto označení uděluje Sdružení pro hračku a hru, Asociace předškolní výchovy a Unie výtvarných umělců ČR. Označení mohou získat hračky, které podle nezávislých a odborných studií splňují výtvarné, pedagogické a zdravotně-bezpečnostní i funkční požadavky.
 • Bezpečná a kvalitní hračka – značku výrobkům propůjčuje na dobu tří let garant certifikace Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Aby hračky získaly tento certifikát, jsou v nezávislé laboratoři přezkoumány (jak jejich bezpečnost, tak jejich zdravotní nezávadnost a hořlavost). Hračka označená tímto logem neznamená pro dítě tedy žádné riziko.
 • Bezpečné hračky – logo označuje, že kupovaný výrobek je bezpečný a zdravotně nezávadný, což garantuje certifikát Institutu pro testování a certifikaci, a.s. Zlín.

Jak se vyhnout závadným hračkám?

Jednou z možností, jak se závadným výrobkům vyhnout, je kupovat hračky z přírodních materiálů, které se v České republice stávají čím dál více oblíbenější. Mezi tyto materiály patří například dřevo, vlna, bio/bavlna, len, konopí, bambus, keramika, kov (železo), korek, papír a bioplasty.

Dřevěné hračky

Pokud vybíráte dřevěné hračky je vhodné sledovat logo FSC neboli Forest Stewardship Council. Toto logo zajišťuje, že hospodaření v lese probíhá šetrným způsobem pro přírodu i místní lidi. Hračky ze dřeva, které jsou ovšem vyrobeny v ČR, takové označení mít nemusejí a nepotřebují, využívají totiž lokálních zdrojů pro výrobu takových hraček.

A jakou povrchovou úpravu dřeva zvolit? Neošetřené dřevo je příjemnější na omak než plasty či kov. Vsakuje přirozenou vlhkost rukou. Do pórů dřeva se však snadno dostává nečistota a proto nejsou úplně vhodné pro kojence a batolata. Pro starší děti je vhodné dbát na kvalitní opracování povrchu a hran, aby se dítě nemohlo poranit například o třísku.toys-1064260__340

Pokud se rozhodneme pro povrchovou úpravu, je vhodné vybrat olejované či voskované dřevo. Dřevo se může též mořit nebo lakovat přírodními laky.

Které provedení vybrat závisí na účelu hračky a věku dítěte.

Textilní hračky

Mezi alternativy k přírodě nešetrné bavlně patří zejména biobavlna (produkt ekologického zemědělství), ale i len, bambus, konopí či vlna. Pokud chceme při výběru zohlednit požadavky na původ, výrobu i kvalitu je nutné sledovat více certifikátů. U nás se můžeme setkat s certifikáty od Holandské organizace Fair Wear Foundation (obdoba fair trade) či britské Soil Association.

O každý textilní výrobek je od začátku nutné pečovat dle návodu. Před užíváním ho nechat vyprat a důkladně vyvětrat. Při koupi barveného textilu dbejte zvýšené opatrnosti. Existuje zde riziko reziduí z barviv (chlór či kadmium). Také tak oblíbení plyšáci jsou velkou zátěží pro životní prostředí. Problémem je proces výroby (neobnovitelné zdroje – ropa, energetická náročnost), ale i cestovatelská ekostopa (povětšinou pocházejí z Asie) a potenci nebezpečnosti (bromované zpomalovače hoření).

Hračky z bioplastu

Plastové materiály jsou velice rozšířené a oblíbené. Jsou lehké, snadno omyvatelné a relativně levné. Jak už jsem zmiňovala, pokud můžete, úplně se vyhněte hračkám z PVC a plastu měkčeného ftaláty. Ty mají nepříznivý vliv na naše zdraví, ale také na životní prostředí. Raději vždy vybírejte hračky z „tvrdého“ plastu. Ten neobsahuje riziková aditiva (změkčovače) a není snadno rozbitelný.ducks-452485__340

Dnes je již možné zakoupit hračky z bioplastu. To je plast vyrobený například z kukuřičného škrobu a další rostlinné biomasy. Na trhu jsou dostupné i hračky z recyklovatelného plastu.

Papír a lepenka

Papír, karton a lepenku můžeme označit jako materiály šetrné k přírodě i k dítěti. Životnost tohoto materiálu je však velice omezená, zejména u neustále zatěžovaných stavebnic. Příjemným zpestřením může být domácí výroba například kuchyňky či domečku z papíru.

Kov

Kov a zejména pak železo je z hlediska materiálové a energetické zátěže šetrnějším materiálem než plast. Kovové hračky jsou téměř nerozbitné a na jejich výrobu si troufají většinou pouze výrobci kvalitních hraček. Dostupné jsou například autíčka, hlavolamy, traktory a pokladničky. Z důvodu bezpečnosti je důležitá kontrola hračky a to zejména ostrost hran výrobku. Je nutné být obezřetní i na specifikaci materiálu – kovy jako nikl, měď, olovo nejsou vhodným materiálem na hračky z toxikologických důvodů.

Při výběru správné hračky se nenechávejte ovlivnit módními trendy a raději vždy dbejte na kvalitu. Děti již od dětství učte umět si vybrat pomocí předvýběru a vysvětlování. Pokud se blíží narozeniny nebo svátek vašeho dítěte, vybírejte vždy raději hračku z přírodních materiálů s vhodnou povrchovou úpravou a dlouhou životností. Ptejte se na zkušenosti jiných maminek nebo pedagogů v MŠ a sledujte RAPEX (pro případné rychlé objevení závadné hračky). Sledovat jej můžete na stránkách EU (v angličtině).

A v neposlední řadě, není důležité jak luxusní pokoj a kolik umělých hraček vaše dítě má. Ale kolik času s ním trávíte a kolik lásky mu věnujete. Zkuste s ním doma vyrobit nějakou hračku a uvidíte, že právě tato hračka zaujme první místo v oblíbenosti. A to z důvodu, že v ní bude ukrytý ten společný krásný okamžik.

 

water-fight-442257__340

Zdroj: ProMaminky.cz

Share Social