Čtení s nečtenáři

  • 0 comments

Čtení s nečtenáři – aneb rodičovské dovednosti v komunikaci. Na konci školního roku jsme připravili se Sítí mateřských center seminář, jehož obsahem byl návod, jak pracovat s nejmenšími a vést je k četbě, jak poutavě číst pro nejmenší, jak s nimi komunikovat, respektující forma komunikace s rodině.Interaktivní seminář byl realizován tak, že se po jeho ukončení všichni těšili domů, aby si nově nabyté dovednosti vyzkoušeli:-).

 

Share Social