Celiakie

  • 0 comments

Celialie je velmi závažná autoimunitní onemocnění, které se projevuje mnoha způsoby a může propuknout v jakémkoliv věku. Celiakie není alergie na lepek. Když není důsledně léčena, může způsobit nemocnému velmi závažné zdravotní problémy, které mohou skončit smrtí.

Share Social