2017

Mikulášská besídka 2017

  • 0 comments

Dnes zavítal Mikuláš na jablíčkovou besídku do Vikýře, vzal sebou i čerta s andělem. Nejdříve si děti pořádně zatancovaly a poté shlédly krátké divadélko. Následovalo kouzelnické vystoupení. Poté se již netrpělivě vyčkávalo příchodu Mikuláše a jeho pomocníků. Více fotek naleznete zde

Read more

Výtvarný kroužek a zdobení stromečku

  • 0 comments

Dnešní výtvarný kroužek se nesl již v duchu Vánoc, děti si nejdříve vyrobily vánoční ozdoby z barevných papírů a poté jimi ozdobily stromeček v Jablíčku.

Read more

Logopedická prevence

  • 0 comments

Dnes 29.11. proběhla v Jablíčku přednáška Mgr. Marie Štosové na téma logopedická prevence. Dozvěděli jsme se jak řeč u malých dětí rozvíjet a jak řečovým poruchám předcházet. Ukázali jsme si i názorné pomůcky na tréning řeči.  Řeč není vrozena, každý se jí musí učit.  

Read more

Výstava zdraví v Jablíčku

  • 0 comments

Dne 21.11. – 22.11 se konala v Jablíčku “Výstava zdraví”. Přivítali jsme děti z mateřských a základních škol. Po krátkém úvodu se děti rozdělily do dvojic či trojic a vydaly se na 8 stanovišť. Kde si nejdříve poslechly a poté i vyzkoušely to co se u daného stánku dozvěděly. Po úspěšném absolvování celého kolečka dostaly

Read more

Porozumění mysli aneb pravá podstata fungujícího vztahu

  • 0 comments

Na další ze serie přednášek Martina Jotova o porozumění mysli jsme se zaměřili na pravou podstatu fungujících vztahů. Zajímavá pro nás byla například informace, že velmi častou neřestí je touha „opravovat“ svého partnera. Frustrace pak vznikají na straně opravující – nejde to, ale i na straně opravované – nejsem pro ni dost dobrý/dobrá. Proto až

Read more

Sraz nosících maminek

  • 0 comments

Dne 13.11. se konal v Jablíčku sraz nosících maminek. Stihlo se probrat vše důležité kolem nošení dětí, šátků a nosítek. Vyzkoušeli jsme si nový úvaz na záda. Bylo to super, určitě naplánujeme další setkání.

Read more

Normální vs. přirozené

  • 0 comments

Ve středu 15.11. se v Jablíčku konala přednáška NORMÁLNÍ VS. PŘIROZENÉ lektorky PaedDr. Lenky Hřibové. Dozvěděli jsme se, že dítě si hraje se světem tím, že prožívá jakoukoliv zkušenost a poznatek jako hru. Když nakoupíme dítěti příliš mnoho hraček, vytvoří to chaos a ten děti dostává do stresu. Proto je daleko lepší vzít děti do

Read more

Vánoční pečení s Gábinou

  • 0 comments

Víkend 11.11-12.11 byl v Jablíčku ve znamení pečení. Pod dohledem šikovné Gábiny se pekly vánoční věnce a ozdoby z perníkového těsta.  Někdo volil ve zdobení konzervativní přístup, někdo popustil uzdu své fantazii.  Co si kdo upekl, to si také odnesl a byl na to náležitě hrdý.

Read more