Bioodpad

  • 0 comments

V úterý dopoledne jsme si poslechly od Veroniky, jak třídit bioodpad, jak velký význam má třídit bioodpad a jaké možnosti třídění bioodpadu v Jablonci máme. Díky participativnímu rozpočtu města budeme v příštím roce mít 5 komunitních kompostérů na sídlištích a snad se myšlenka třídění bioodpadu ujme i v panelové zástavbě. Následná diskuze se ale stočila celkově k třídění odpadu, možnostem zlepšení systému třídění v našem městě a dalším zajímavým nápadům. Bylo to inspirující, díky za každý nápad.
V hlavě se nám zrodil plán na praktický workshop na konci zimy, začátkem jara – praktický workshop na výrobu domácího vermikompostéru.

Share Social