Beseda na téma s čtením s dětmi

  • 0 comments
Jablíčko,centrum pro rodinu

V pátek 10.6.2016 proběhla v Jablíčku beseda na téma čtení s dětmi.
Dozvěděli jsme se, že tzv. senzitivní období pro psaní a čtení (období, kdy si děti psaní a čtení začínají bez námahy nejlépe osvojovat) je mezi třetím a čtvrtým rokem věku. Jako maminky pro to můžeme hodně udělat tím, že s dětmi budeme hrát hru na písmenka. Vybereme známé slovo, které začíná nejlépe nějakou hodně znělou souhláskou (samohlásky děti „slyší“ hůře) a tu zdůrazníme. Pak dítěti říkáme další slova a ono odpovídá, jestli začínají také na toto písmenko nebo ne. Později může dítě přinášet různé předměty nebo obrázky, které na to písmeno začínají. Pak se zaměříme na konečné písmenko. A úplně naposledy na písmenko někde uprostřed slova. To dítěti pomáhá „slyšet“ jednotlivá písmenka a uvědomit si, kde se ve slovech vyskytují.

Ukazovat se mu mohou také, ideálně ta malá psací. Těmi by se mělo začít, jsou pro mozek dítěte nejlogičtější. A při psaní plynule navazují, což je také důležité. Velká tiskací písmena přijdou na řadu až jako úplně poslední.

V MŠ Montessori mají velké množství pomůcek na toto téma. Je to vytrvalá a systematická práce s dětmi, ale na jejím konci může být dítko, které již v předškolním věku plynule čte. Neslabikuje, čte celá slova naráz.
Další fotky najdete zde.

Share Social