Co přináší mužům otcovství

  • 0 comments

Poslední setkání jsme propojily témata otcovství se zdravou stravou. Mluvilo se o mužích bez mužů, což jsme se shodly, že by bylo dobré pro další pololetí změnit. Možná, kdyby naši muži věděli, jak dobré pomazánky jsme připravily na ochutnávku, rádi by se přidali:-)

Zdravé stravování nás velmi zajímá a již nyní jsme připravily další cyklus besed :-)

 

Share Social