22.4. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY OSOBNOSTI

  • 0 comments

Zveme vás na besedu na téma SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY OSOBNOSTI. Je důležité umět od všeho trošku, nebo v něčem vynikat? Téma je rozsáhlé a každý máme své priority jinde, ale společenské nastavení nás přeci jen někam směruje. Co pro sebe a své děti může každý z nás udělat sám? Těšíme se na bohatou diskusi s vámi!

Share Social