19 přikázání Marie Montessori

  • 0 comments
Jablíčko,centrum pro rodinu

Marie Montessori vytvořila 19 základních přikázání pro rodiče, které jim mohou pomáhat při jejich výchově. Jsou jednoduché, ale pokud se hlouběji začtete, objevíte v nich moudrost mnoha knih v několika slovech. Pokud si najdete jednou za čas chvíli se pozastavit nad těmito slovy, může to mít pozitivní dopad na vývoj vašich dětí a život celé rodiny.

1. Děti se učí tomu, co je obklopuje.

2. Pokud je dítě často kritizováno, učí se odsuzovat.

1-001

3. Pokud je dítě často chváleno, učí se hodnotit.

4. Pokud vídá agresivitu, učí se bít.

5. Pokud se zachází s dítětem poctivě, učí se spravedlnosti.

6. Pokud se dítěti často smějí, učí se nesmělosti.

7. Pokud dítě žije s pocitem bezpečí, učí se věřit.

8. Pokud se dítěti často nadává, učí se cítit provinile.

10. Pokud projevujete vůči dítěti často svou shovívavost, naučí se být trpělivé.9. Pokud dítěti často dáváte za pravdu, učí se mít k sobě dobrý vztah.

11. Pokud budete dítě často povzbuzovat, získá sebedůvěru.

12. Pokud žije dítě v přátelské atmosféře a cítí se třeba, naučí se v tomto světě nacházet lásku.

13. Nemluvte o dítěti ošklivě ať už je přítomné nebo ne.

14. Soustřeďte se na rozvoj toho dobrého u dítěte, aby mu pro to špatné nezbylo místo.

15. Vždy poslouchejte a odpovídejte dítěti, které na vás mluví.

16. Važte si dítěte, které udělalo chybu a dokáže ji hned nebo o něco později napravit.

17. Buďte připraveni pomoci dítěti, které hledá a snažte se být neviditelní těm dětem, které již našli.

18. Pomáhejte dítěti osvojit si to, co si neosvojilo dříve. Pomáhejte mu a naplňte přitom okolí péčí, tichem a láskou.

19. Pokud jednáte s dítětem, dodržujte vždy ty nejlepší způsoby – dávejte mu to nejlepší, co je ve vás samých.

 

Celý článek o Montessori pedagogice a její zakladatelce naleznete zde 

Share Social