Výstava zdraví

  • 0 comments

Dne 17. 4. – 18. 4. se konala v Jablíčku “Výstava zdraví”. Přivítali jsme děti z mateřských a základních škol. Po krátkém úvodu se děti rozdělily do dvojic či trojic a vydaly se na 8 stanovišť. Kde si nejdříve poslechly a poté i vyzkoušely to co se u daného stánku dozvěděly. Po úspěšném absolvování celého kolečka dostaly děti certifikáty, které je opravňují k šíření zásad zdravého života i mezi ostatní kamarády, rodiče a prarodiče. Více foto najdete zde.

Share Social