Výstava zdraví

NAVŠTIVTE S DĚTMI „ZEMI ZDRAVÍ“ V JABLÍČKU – CENTRU PRO RODINU, z. s.

Lidské tělo, stejně jako všechno stvořené, funguje na základě určitých zákonů. Nejlepšího zdravotního stavu dosáhneme jejich pochopením a aplikováním.

Dětská výstava zdraví je založena na dvou pilířích – objevení a aplikace.
Vysvětluje každý z následujících osmi přírodních zdravotních zákonů – výživu, vzduch, slunce, cvičení, odpočinek, střídmost, vodu a důvěru.

Děti navštěvují jednotlivá stanoviště, kde dostanou informace přiměřené jejich věku o tom, jak dlouho mají spát, co je důležité pro zdraví, které jídlo nám pomáhá a které ne, proč je důležitá důvěra a spoustu dalších užitečných poznatků, které pak pomohou uplatňovat ve svém životě.

Výstava zdraví probíhá v centru Jablíčko minimálně 4x do roka a  je určena pro děti z MŠ a 1.stupně ZŠ.

Fotky z výstavy konané v květnu 2017 najdete zde.

Fotky z výstavy konané v listopadu 2016 najdete zde.

Tento projekt je podpořen z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV