Odpolední výtvarný kroužek

Středa 15.30 - 16.30

Kroužek pro děti od 4 do 7 let. Děti se zde seznamují s různými výtvarnými technikami. Děti jsou vedeny k samostatné výtvarné činnosti, do které je zasahováno jen minimálně. Každé dílo je originál.

CENA: lekce - 60Kč

1/2 roku - 1000Kč

rok - 1800Kč

JABLÍČKO – CENTRUM PRO RODINU, z.s.Jablíčko - centrum pro rodinu, z.s.