Odpolední výtvarný kroužek

Středa 15.30 - 16.30

Kroužek pro děti od 3 do 5 let. Děti se zde seznamují s různými výtvarnými technikami. Děti jsou vedeny k samostatné výtvarné činnosti, do které je zasahováno jen minimálně. Každé dílo je originál.

Kroužek bude pouze na přihlášení. Prosíme o nahlášení nejpozději ve středu do 12:00, na telefon 721 235 340.

CENA: lekce - 60Kč

1/2 roku - 1000Kč

rok - 1800Kč

JABLÍČKO – CENTRUM PRO RODINU, z.s.Jablíčko - centrum pro rodinu, z.s.