Veselé tancování s Jablíčkem

Středa 17.00 - 18.00

Kroužek pro děti od 3 do 7 let. Děti se zde učí hravou formou různé taneční a pohybové prvky.

Tancování probíhá bez rodičů.

CENA: lekce - 60Kč

1/2 roku - 1000Kč

rok - 1800Kč

 Jablíčko,centrum pro rodinuJABLÍČKO – CENTRUM PRO RODINU, z.s.