Příprava na školu

Budeme společně trénovat na školu.

Náplň kroužku: správné držení tužky, příprava na psaní - cviky, logopedie, rozvoj řeči, mluvení před kolektivem.

To vše hravou formou :-)