Pořádání dětských oslav

Realizace dětských oslav o víkendech

Jablíčko – centrum pro rodinu pro Vám nabízí možnost realizace dětské oslavy v našem centru plném hraček :). Pozor – nejedná se o pronájem prostor. Pro volné termíny a další informace nás kontaktujte na telefonu 602333713 v čase 8.00 – 16.00 hod.

 

Ceník:

Sobota a Neděle

od 10.00 do 20.00 h za 700 Kč

od 14.00 do 20.00 h za 500 Kč

Po celou dobu realizace dětské oslavy, musí být přítomna dospělá osoba, není možno nechávat prostory Jablíčka bez dozoru.

Prosíme, připravte si přesnou částku. O víkendech není možné vracet peníze. Děkujeme za pochopení.

Podmínky pořádání akcí a oslav Jablíčka – centra pro rodinu se sídlem Spolkový dům, E. Floriánové 8, Jablonec nad Nisou:

Centrum nabízí spolupráci při realizaci různých akcí, které jsou v souladu s posláním Jablíčka – vzdělávací semináře, besedy, workshopy, oslavy, apod.

Termín je nutno zamluvit předem na  tel. 602333713 nebo na emailu – info@centrumjablicko.cz

Zadavatel akce se zavazuje při případném užívání prostor a vybavení centra Jablíčko zachovávat příslušnou opatrnost a vybavení centra používat výhradně v souladu s účelem, ke kterému je vybavení určeno – toto platí i pro ostatní společné prostory Spolkového domu.

Zadavatel přebírá plnou odpovědnost za veškeré zúčastněné osoby  a dále se zavazuje uhradit případné škody, které na majetku centra Jablíčka nebo  Spolkového  domu vzniknou v souvislosti s uvedenou akcí a bude způsobena návštěvníky této akce .

V centru i v celém prostoru Spolkového domu (tedy i na parkovišti) je přísně zakázáno rozdělávat jakýkoli oheň včetně svíček, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky. V případě nebezpečí (např. požár) jsou návštěvníci centra povinni užít evakuační plán z objektu budovy, který je umístěn na chodbách budovy Spolkového domu.

  Nedodržením těchto podmínek se zavazujete 

  zaplatit sankci 1000,-.

Tento provozní řád nabývá platnosti dne 1. 1. 2014