Celiakie

  • 0 comments

Beseda s předsedkyní obecně prospěšné společnosti Celia – život bez lepku Ing. Helenou Sasovou o tom co je celiakie, kdo je touto nemocí ohrožen, diagnostikování celiakie, její léčba, celiak v rodině apod.

Share Social