Archiv akcí

Tři králové v Jablíčku 2019

  • 0 comments

Dnes jsme měli v Jablíčku vzácnou návštěvu. Tři krále – Kašpara, Melichara a Baltazara. Zazpívali jsme si s nimi písničku a hodili pár peněz do jejich pokladničky, která je určená na charitu.

Read more

Hyperaktivita u dětí

  • 0 comments

Dnes jsme si povídali o hyperaktivitě u dětí. Dozvěděli jsme se, že hyperaktivita, neboli ADHD z anglického „Attention Deficit Hyperaktivity Disoder“, patří mezi neurovývojové poruchy, které postihují 6-9% všech školních dětí. Častěji se diagnostikuje u chlapců a bývá spojena s poruchami učení. Na vzniku hyperaktivity se podílí ze 75% dědičnost a v ostatních případech se uvádějí jako možné

Read more

První pomoc u dětí

  • 0 comments

Přednáška od zaměstnankyně českého červeného kříže, probrali jsme bezvědomí, zástava dechu, otravy, popáleniny, bezpečná domácnost, nástrahy venku, praktický nácvik umělého dýchání a masáže srdce na miminkovské výukové figuríně.

Read more

Mikulášská besídka v Jablíčku

  • 0 comments

Dnes k nám do Jablíčka přiletěl andílek s pomocníčkem a rozdávali úsměvy na všechny strany. Společně si s dětmi zatancovali a rozdali jim sladké perníčky.  

Read more

Mikulášská besídka 2018

  • 0 comments

Dnes zavítal Mikuláš na jablíčkovou besídku do velkého sálu Spolkového domu. Vzal sebou samozřejmě i čerta s andělem. Nejdříve si děti pořádně zatancovaly, následovalo kouzelnické vystoupení. Poté se již netrpělivě vyčkávalo příchodu Mikuláše a jeho pomocníků. Kniha hříchů na každé dítko prozradila jeho dobré i špatné vlastnosti. Každopádně balíček dobrot si nakonec zasloužily všechny děti.

Read more

Jak přežít vánoce a nezbláznit se?

  • 0 comments

Dnešní dopoledne jsme v Jablíčku strávili velice příjemně. Povídali jsme si o tom, proč jsou pro nás Vánoce tak vysilující, hektické, drahé a stresující. Máme snahu zavděčit se všem, klademe si příliš velké cíle a také se příliš porovnáváme s druhými. Jak to tedy všechno překonat? Předvánoční úkoly si  rozdělte do 3 kategorií. Bez čeho

Read more

Nadváha, aneb jak se líbit sama sobě

  • 0 comments

Dnešní dopoledne jsme v Jablíčku probrali s Jitkou Flegelovou příčiny nadváhy, závislost na cukru a zdravou stravu. Povídali jsme si proč diety nefungují a o důležitosti sebelásky, abychom ji mohli rozdávat dál.

Read more

Výstava zdraví v Jablíčku

  • 0 comments

Jablíčko mělo 13. a 14. 11. vzácnou návštěvu. Děti ze škol se přišly podívat na Výstavu zdraví. A nejen podívat. Po krátkém úvodu se v trojicích vydávaly na 8 stanovišť. Nejen že se zde dozvídaly nové informace ohledně věcí podstatných pro naše zdraví, ale rovnou si prakticky zkoušely pravdivost řečeného.  A neboť si nové informace

Read more