Archiv akcí

Novinky ve VZP na rok 2019

  • 0 comments

Dnes nám zaměstnankyně VZP pověděli o tom jaké novinky na nás čekají v roce 2019.

Read more

Rolfing – strukturální integrace

  • 0 comments

Povídali jsme si o metodě, která nabízí možnosti jak nejlépe používat naše tělo v rovnováze. Zakladatelkou této terapie je americká biochemička, doktorka Ida P. Rolfová, která se mimo jiné hodně zajímala o alternativní medicínu a studovala homeopatii a jógu. Rolfeři přirovnávají lidské tělo k věži sestavené z dětské stavebnice. Jediná špatně postavená kostka může ohrozit celou

Read more

Kroužek příprava na školu

  • 0 comments

Během „vyučovací hodiny“ si děti hravou formou osvojí například správné držení tužky, ručičky připravíme na psaní vhodnými uvolňujícími cviky, z logopedie si vypůjčíme cvičení pro pusinky a z knihovny knihy, se kterými budeme rozvíjet rozvoj řeči a sebevědomí k mluvení před ostatními. Rodiče budou dostávat informace o všem, na čem pracujeme a jak to jejich

Read more

ACCESS BARS

  • 0 comments

Tato přednáška byla velice zajímavá. Dozvěděli jsme se, že existuje 32 bodů na hlavě, které pokud jsou jemným dotykem aktivovány, dokáží snadno a bez námahy uvolnit vše, co nám nedovoluje přijímat. Je to stejné jako zmáčknutí tlačítka Delete na vašem počítači. Všechny myšlenky, pocity, emoce, energetické bloky, které vás brzdí a které vás udržují v

Read more

Tři králové v Jablíčku 2019

  • 0 comments

Dnes jsme měli v Jablíčku vzácnou návštěvu. Tři krále – Kašpara, Melichara a Baltazara. Zazpívali jsme si s nimi písničku a hodili pár peněz do jejich pokladničky, která je určená na charitu.

Read more

Hyperaktivita u dětí

  • 0 comments

Dnes jsme si povídali o hyperaktivitě u dětí. Dozvěděli jsme se, že hyperaktivita, neboli ADHD z anglického „Attention Deficit Hyperaktivity Disoder“, patří mezi neurovývojové poruchy, které postihují 6-9% všech školních dětí. Častěji se diagnostikuje u chlapců a bývá spojena s poruchami učení. Na vzniku hyperaktivity se podílí ze 75% dědičnost a v ostatních případech se uvádějí jako možné

Read more

První pomoc u dětí

  • 0 comments

Přednáška od zaměstnankyně českého červeného kříže, probrali jsme bezvědomí, zástava dechu, otravy, popáleniny, bezpečná domácnost, nástrahy venku, praktický nácvik umělého dýchání a masáže srdce na miminkovské výukové figuríně.

Read more

Mikulášská besídka v Jablíčku

  • 0 comments

Dnes k nám do Jablíčka přiletěl andílek s pomocníčkem a rozdávali úsměvy na všechny strany. Společně si s dětmi zatancovali a rozdali jim sladké perníčky.  

Read more