Archiv akcí

Výstava zdraví v Jablíčku

  • 0 comments

Dne 27. 5. – 28. 5. se konala v Jablíčku “Výstava zdraví”. Přivítali jsme děti z mateřských a základních škol. Po krátkém úvodu se děti rozdělily do dvojic či trojic a vydaly se na 8 stanovišť. Kde si nejdříve poslechly a poté i vyzkoušely to co se u daného stánku dozvěděly. Po úspěšném absolvování celého

Read more

Prevence kyberšikany

  • 0 comments

Přednáška byla zaměřena na rizika internetu z pohledu toho, čeho a jak by se měl uživatel vyvarovat, zejména pak na to, před čím a jak ochránit své děti už od jejich prvních kontaktů s digitálním světem. Virtuální prostor je prostor jako každý jiný, má svá pozitiva, svou krásu, svou využitelnost, ale také svá rizika a

Read more

Digiděti

  • 0 comments

Dnes proběhla další přednáška v rámci “ TÝDNE RODINY OFFLINE „. Jan Kršňák nám přijel povídat o Digidětech. Děti samy chtějí s technologiemi zacházet často už kolem jednoho roku či lehce později. Ano. Děti se rodí do světa, aby jej prozkoumaly. Nechtějí telefonovat, ani se dívat na film nebo hrát hry na tabletu, ale potřebují prozkoumat, s čím si

Read more

Hra a hračka

  • 0 comments

V úterý 14. 5. se v Jablíčku konala přednáška HRA A HRAČKA  lektorky PaedDr. Lenky Hřibové v rámci “ TÝDNE PRO RODINY OFFLINE „. Dozvěděli jsme se, že dítě si hraje se světem tím, že prožívá jakoukoliv zkušenost a poznatek jako hru. Když nakoupíme dítěti příliš mnoho hraček, vytvoří to chaos a ten děti dostává

Read more

Čtení pomáhá

  • 0 comments

V pondělí začal v Jablíčku “ TÝDEN PRO RODINY OFFLINE “ první přednáška od Bc. Jitky Noskové byla na téma“ Proč je čtení důležité “ a s  jakými projekty na podporu dětského čtenářství je možné se setkat v českých knihovnách a co nabízí jablonecká knihovna rodičům a dětem.      

Read more

Celiakie

  • 0 comments

Celialie je velmi závažná autoimunitní onemocnění, které se projevuje mnoha způsoby a může propuknout v jakémkoliv věku. Celiakie není alergie na lepek. Když není důsledně léčena, může způsobit nemocnému velmi závažné zdravotní problémy, které mohou skončit smrtí.

Read more

Mimikino

  • 0 comments

Promítání pro mamči bylo super. Film byl také úžasný. Kdo nestihl tak příští termín mimikina tentokrát i s bazárkem bude 8. 5.

Read more

Přijímání dětí do MŠ

  • 0 comments

V úteý 9. 4.  proběhla beseda o školkách. S paní Květovou jsme probrali mimo jiné počet míst ve školkách, jak se připravit k zápisu, a co vše by měly děti zvládat při nástupu do mateřské školky.  

Read more